Home Úřední deska
Úřední deska PDF Tisk Email

 

Žádost o podání nabídky zpracování mezd

Žádost ke stažení zde


Veřejná zakázka na dodávku potravin pro školní jídelnu na rok 2019

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Podrobný popis zakázky

Příloha č. 3: Čestné prohlášení

Příloha č. 4: Kupní smlouva

Výsledek výběrového řízení

 

 

Veřejná zakázka na opravu oplocení mateřské školy - 2. etapa

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Krycí list nabídky

Příloha č.2: Položkový rozpočet

Příloha č.3: Smlouva o dílo

 


Veřejná zakázka na dodávku potravin pro školní jídelnu

Výzva k podání nabídek 

Příloha č.1: Krycí list nabídky

Příloha č.2. Podrobný popis zakázky

Příloha č.3: Čestné prohlášení

Příloha č.4: Kupní smlouva

Výsledek výběrového řízení

 

Veřejná zakázka na dodávku čistících, dezinfekčních, pracích a úklidových prostředků

Výzva k podání nabídek

Specifikace

 

Veřejná zakázka na opravu oplocení mateřské školy

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Krycí list nabídky

Příloha č.2: Projektová dokumentace

Příloha č.3: Položkový rozpočet

Příloha č.4: Smlouva o dílo

 

Cenová nabídka na dodávku učebnic

Vážený uchazeči,

oslovujeme Vás v záležitosti zpracování cenové nabídky na dodávku učebnic - viz příloha. Vaši nabídku očekáváme do 17. července 2017 na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Dodávka bude probíhat formou dílčích objednávek, které budou vybranému dodavateli zasílány v průběhu roku 2017 v závislosti na aktuálních potřebách školy.


Učebnice pro 1. stupeň ZŠ

Učebnice pro 2. stupeň ZŠ

 

Veřejná zakázka na malířské práce

Výzva k podání nabídek


Veřejná zakázka na dodávku nábytku

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Popis a technická specifikace

Příloha č.2: Krycí list nabídky

Příloha č. 3: Kupní smlouva

 

Veřejná zakázka na dodávku výpočetní techniky

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Popis a technická specifikace

Příloha č.2: Krycí list nabídky

Příloha č.3: Kupní smlouva

Výsledek výběrového řízení


Veřejná zakázka na dodávku potravin pro školní jídelnu

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Krycí list nabídky

Příloha č.2: Podrobný popis zakázky

Příloha č.3: Čestné prohlášení

Příloha č.4: Kupní smlouva 

Výsledek výběrového řízení


 

Veřejná zakázka na dodávku žákovských sestav

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Podrobný popis dodávky a technická specifikace 

Příloha č.2: Krycí list nabídky

Příloha č.3: Návrh kupní smlouvy 

Výsledek výběrového řízení

 

Veřejná zakázka na dodávku školních tabulí

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Podrobný popis dodávky a technická specifikace

Příloha č.2: Krycí list nabídky

Příloha č.3: Návrh kupní smlouvy 

Výsledek výběrového řízení

 

Veřejná zakáka na dodávku nábytku

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Podrobný popis dodávky a technická specifikace

Příloha č.2: Krycí list nabídky

Příloha č.3: Návrh kupní smlouvy

Výsledek výběrového řízení

 

Veřejná zakázka na dodávku konvektomatu s příslušenstvím pro školní

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Krycí list nabídky

Příloha č.2: Podrobný popis dodávky a technická specifikace

Příloha č.3: Čestné prohlášení

Příloha č.4: Návrh kupní smlouvy

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

 

Veřejná zakázka na autobusovou přepravu žáků a zaměstnanců školy

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Krycí list nabídky

 

Veřejná zakázka na dodávku konvektomatu s příslušenstvím pro školní jídelnu

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Krycí list nabídky

Příloha č.2: Podrobný popis dodávky a technická specifikace

Příloha č.3: Čestné prohlášení

Příloha č.4: Návrh kupní smlouvy

Dodatečné informace č.1

Dodatečné informace č.2

Dodatečné informace č.3 

Zrušení výběrového řízení na konvektomat s příslušenstvím pro škoélní jídelnu

 

Veřejná zakázka na dodávku čistících, dezinfekčních, pracích a úklidových prostředků
Výzva k podání nabídek

Specifikace

 

Veřejná zakázka na dodávku přístupového systému do školy

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Podrobný popis a technická specifikace zakázky

Příloha č.2: Krycí list nabídky

Příloha č.3: Návrh kupní smlouvy

Výsledek výběrového řízení


Veřejná zakázka na dodávku nábytku

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Technická specifikace

Příloha č.2: Krycí list 

Příloha č.3: Návrh kupní smlouvy 

Výsledek výběrového řízení 


Veřejná zakázka na malířské a natěračské práce

 

Výzva k podání nabídek 

Specifikace

 

Veřejná zakázka na dodávku nářadí a vybavení pro školní dílnu

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Technická specifikace

Příloha č.2: Krycí list

Příloha č.3: Návrh kupní smlouvy

Výsledek výběrového řízení 

 

 

Veřejná zakázka na dodavatele potravin na rok 2016

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Krycí list k zadávací dokumentaci

Příloha č.2: Čestné prohlášení dodavatele potravin

Příloha č.3: Návrh smlouvy na dodavatele potravin

Výsledek výběrového řízení

 


Veřejná zakázka na dodávku šatních skříněk

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Technická specifikace

Rozkreslení atypického nábytku

Příloha č. 2: Krycí list nabídky

Příloha č. 3: Kupní smlouva

 

 

Veřejná zakázka na dodávku profi zahradního traktoru

Výzva k podání nabídek

Technická specifikace

 

 

Veřejná zakázka na dodávku elektrického konvektomatu s příslušenstvím pro školní jídelnu

1.1. Konvektomat ZD vyzva k podani nabidky

1.2. Konvektomat ZD dodavka konvektomatu s prislusenstvim

1.3. Konvektomat ZD priloha c.1 - zadavaci dokumentace, specifikace

1.4. Konvektomat ZD priloha c.2 - Kryci list

1.5. Konvektomat ZD priloha c.3_Cestne_prohlaseni

1.6. Konvektomat ZD priloha c.4_ Smlouva

Zrušení výběrového řízení na konvektomat

 

Inzerce

ZŠ a MŠ Melantrichova 60 přijme od 1. 9. 2015 kvalifikovanou učitelku mateřské školy. Nabídky s životopisem zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku čistících, dezinfekčních, pracích a úklidových prostředků

Výzva k podání nabídek 

Specifikace 


Veřejná zakázka na dodávku prezentační techniky

Výzva k podání nabídek 

Příloha č.1: Technická specifikace

Příloha č.2: Krycí list nabídky

Příloha č.3: Čestné prohlášení

Příloha č. 4: Návrh kupní smlouvy

Příloha č.5: Prohlášení uchazeče

 

Veřejná zakázka na dodávku nábytku

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1: Popis a technická specifikace zakázky

Příloha č.2: Krycí list nabídky

Příloha č.3: Čestné prohlášení

Příloha č.4: Návrh kupní smlouvy

 

Veřejná zakázka na dodávku tabletů

Výzva k podání nabídek 

Zadávací dokumentace

Příloha č.1: Specifikace předmětu plnění a zpracování nabídkové ceny

Příloha č.2: Krycí list nabídky

Příloha č.3: Čestné prohlášení

Příloha č. 4: Návrh kupní smlouvy

Výsledek výběrového řízení

Smlouva s vybraným dodavatelem

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

 

 

Dodatečné informace

K veřejné zakázce s názvem Dodávka tabletů a softwaru pro učitele

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0028

Název projektu: Informační centra digitálního vzdělávání (ICDV)

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60, 796 04 Prostějov , IČ 62860500

I.

Zadavatel vydává tyto dodatečné informace jako odpověď na dotaz zaslaný e-mailem:

Dobrý den,

žádám o dodatečnou informaci k výběrovému řízení "Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka tabletů a softwaru pro učitele", v rámci realizace IPo Informační centra digitálního vzdělávání (ICDV), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0028 vyhlašuje Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60,  Prostějov výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka tabletů a  softwaru pro učitele".

Můj dotaz zní: Jaký nejnovější operační systém plně kompatibilní se stávajícím používaným ve škole - Microsoft Windows Professional - požadujete?

Za vyřízení dotazu předem děkuji.

II.

Naše odpověď:

Požadujeme a budeme akceptovat operační systém Microsoft Windows – z důvodu kompatibility se stávajícím vybavením školy.

III.

Dodatečná informace  byla zaslána všem osloveným dodavatelům.

V Prostějově 15. 12. 2014

                                                                       Mgr. Roman Pazdera

                                                                       Ředitel školy

 


Inzerce

 

ZŠ a MŠ Melantrichova 60 přijme od 1.1. 2015 kvalifikovaného učitele tělesné výchovy na úvazek 0,5 s osvědčením trenér tenisu. Nabídky s životopisem zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


 

Veřejná zakázka na dodavatele potravin na rok 2015

 Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídek na dodávku potravin pro školní jídelnu

 Příloha č.1: Krycí list k zadávací dokumentaci

 Příloha č.2: Čestné prohlášení dodavatele potravin

 Výsledek výběrového řízení

 

 

Veřejná zakázka na autobusovou přepravu

Žádost o zpracování nabídky ke stažení zde

 

 

Veřejná zakázka - "Zpracování mezd"

Výzva k podání nabídek na "Zpracování mezd" ke stažení zde.

 

 

Veřejná zakázka na opravu hygienického zařízení pro mateřskou školu

Výzva k podání nabídek na opravu hygienického zařízení pro mateřskou školu ke stažení zde.

Smlouva o dílo ke stažení zde.

Slepý rozpočet ke stažení zde.

Projektová dokumentace - 1. část ke stažení zde.

Projektová dokumentace - 2. část ke stažení zde.

Projektová dokumentace - 3. část ke stažení zde.

Projektová dokumentace - 4. část ke stažení zde.

Projektová dokumentace - 5. část ke stažení zde.

Výsledek výběrového řízení ke stažení zde.

 

 

Veřejná zakázka na nákup školního nábytku

Výzva k podání nabídek na nákup školního nábytku ke stažení zde.

Zadávací dokumentace na nákup školního nábytku ke stažení zde.

Výsledek výběrového řízení ke stažení zde.

Kupní smlouva ke stažení zde.

Podepsaná kupní smlouva ke stažení zde.

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky : Nákup školního nábytku

 

Dotaz: „na výrobu spodního roštu k šatním skříňkám může být použito děrovaného plechu, nebo svařovaná síť, tzv. drátěný rošt?“

Odpověď: na výrobu spodního roštu požadujeme svařovanou síť, tzv. drátěný rošt s povrchovou úpravou - min. průměr drátu 3 mm zajištující dostatečnou pevnost a tuhost (odolná proti průhybu).VÝZVA a POPTÁVKA na dodávky čistících prostředků pro ZŠ a MŠ Prostějov Melantrichova 60Veřejná zakázka na dodavatele potravin na rok 2014


Výsledek výběrového řízení na nákup potravin na rok 2014

 

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídek na dodávku potravin pro školní jídelnu

 

Příloha č.1: Krycí list k zadávací dokumentaci

 

Příloha č.2: Čestné prohlášení dodavatele potravin
Veřejná zakázka na nákup výpočetní techniky


Výsledek výběrového řízení na nákup výpočetní techniky ke stažení zde.


Výzva k podání nabídek na nákup výpočetní techniky ke stažení zde.


Zadávací dokumentace ke stažení zde.


 

Dodatečné dotazy k výběrovému řízení na nákup výpočetní techniky:

 


 

Dotaz: K položkám 1.1. Stolní počítač, 1.2. PC sestava a 1.3. Notebook žádáme o upřesnění zadání týkající se parametru „Software“, kde ve sloupci  „Minimální požadované parametry“ uvádíte „operační systém MS Windows 7“.  Bude akceptována nabídka kde tyto položky budou nabízeny s operačním systémem Microsoft Windows 8?

 

Odpověď: K položkám 1.1. Stolní počítač, 1.2. PC sestava a 1.3. Notebook budeme akceptovat licenci k Windows 8 s provedeným  downgrade na Windows 7. 

 

Dotaz: Budete v nabídce u položky 1.3 Notebook  akceptovat nabídku operačního systému Microsoft Windows 8 , nebo  vyžadujete Microsoft Windows 8 Professional s provedeným  downgrade na Windows 7 ?

 

Odpověď: U položky 1.3 Notebook budeme akceptovat operační systém Microsoft Windows 8.1. 

Výsledek výběrového řízení na dodavatele potravin

 

 

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídek na dodávku potravin pro školní jídelnu

Příloha č.1: Krycí list k zadávací dokumentaci

Příloha č.2: Čestné prohlášení dodavatele potravin

 

 

 

 

Základní údaje o škole
Název školy    Základní škola Prostějov, Melantrichova 60
Sídlo Melantrichova 60, 79604 Prostějov, okres Prostějov
IČO 62 860 500
IZO 600120597
Bankovní spojení 220866471/0300
E-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Telefon 582 319 071
Fax 582 319 075
ID datové schránky aak8mq
Zřizovatel Město Prostějov, IČO 00288659, se sídlem nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov 
Ředitel školy Mgr. Roman Pazdera
Zástupce ředitele Mgr. Pavlína Novotná
Zástupce ředitele pro předškolní výchovu Mgr. Soňa Smečková
Zařazení do školského rejstříku 8. březen 1996
Škola sdružuje 1. Mateřská škola Prostějov, Fanderlíkova 69
  2. Základní škola Prostějov, Melantrichova 60
  3. Školní družina ZŠ Prostějov, Melantrichova 60
  4. Školní jídelna ZŠ Prostějov, Melantrichova 60
Počet tříd I. st.: 10 tříd
  II. st.:  8 tříd
  ŠD: 4 oddělení
Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Veřejné dokumenty školy Volně přístupné na webových stránkách
Výchovná poradkyně Mgr. Vlasta Kinclová
Metodik prevence patologických jevů Mgr. Kateřina Macáková

 
 

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

 

Žádost o poskytnutí informace se podává písemně, ústně nebo telefonicky. Na ústní informaci bude odpovězeno ústně. Ze žádosti musí být zřejmé, že směřuje ke škole a kdo žádost podal. Písemné poskytnutí informace bude poskytnuto nejdéle do 7 dnů ode dne doručení. Pokud škola odmítne informaci poskytnout, je možné se odvolat k zřizovateli školy. Vyřizování žádostí o poskytnutí informace je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., pověřena sekretářka školy M. Haluzová

 

Omezení práva na poskytnutí informací

 

Škola informaci neposkytne v těchto případech: Požadovaná informace je v souladu se zákonem č. 148/98 Sb. O ochraně utajované informace nařízením vlády č. 246/98 Sb. Informace vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o rasové postoji, politických postojích, vztahu k náboženství, o trestné činnosti, zdraví a majetkových poměrech. Informace je označena za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/91 Sb. Informace byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá. Týká se probíhajícího trestního řízení a rozhodovací činnosti soudů.

 

Pravomoci a působnost ředitelky školy

Je stanovena § 164 odst. 1 a 2, § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. Ředitel školy řídí školu, zodpovídá za pedagogickou úroveň  výchovně vzdělávacího procesu, stará se o využívání svěřených finančních prostředků a rozhoduje o:

 

  • Přijetí žáka do základního vzdělávání
  • Odkladu povinné školní docházky
  • Dodatečném odložení povinné školní docházky
  • Uvolnění žáka z vyučování ze zdravotních či jiných závažných důvodů.
  • Pokračování ve školní docházce po splnění povinných devíti let.
  • Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.
  • Snížení nebo prominutí úplaty za poskytované školské služby.
  • Povolení a zrušení individuálního vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

 

Veřejná zakázka na dodávku prezentační techniky

 
 

Kalendář akcí

srpen 2019
Ne Po Út St Čt So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31