Home Aktuality
Aktuality PDF Tisk Email

 

Mikuláš 2018

Tak jako každý rok, i letos přišel do naší školky Mikuláš. Žáci 9. třídy základní školy se proměnili v čerty, anděly a Mikuláše a přišli do školky na mikulášskou nadílku. Zavítali do všech tříd, kde s dětmi strávili příjemný čas. Děti přednesly Mikuláši básničky, zazpívaly písničky a také slíbily, že už nebudou zlobit. Za odměnu dostaly velké mikulášské perníky a sladkosti.                            

Chtěli bychom poděkovat žákům základní školy za přípravu krásné mikulášské besídky.

Mikuláši – za rok zase na shledanou!
 

Vystoupení žongléra ve školce

V úterý 20. listopadu nás navštívil v mateřské škole žonglér a kouzelník Milan Ošmera se svojí zábavnou show. Dětem předvedl žonglování s míčky, talíři, kužely, kruhy a  dalšími rekvizitami. Nechyběly ani kouzelnické triky s kartami, s nafukovacími balonky a točení talířů na tyčích. Děti byly zapojeny během celého představení a některé z nich dokonce panu žonglérovi pomáhaly během kouzel. Na památku dostal každý letáček s fotkami různých triků a kouzel.Sázení lípy ke 100. výročí založení republiky

Děti z 1. třídy Berušky byly zapojené do projektu: Sázíme lípu pro další generace „aneb děti sází symbol republiky". S dětmi jsme se na sázení připravovali, povídali jsme si o tom - jak se takový strom sází, co k tomu budeme potřebovat a jak se dále o strom budeme starat. Odpoledne 1.11. jsme za pomoci našeho školníka a pana ředitele náš strom zasadili, zazpívali si k tomu tematickou písničku „Šel zahradník do zahrady“ a na závěr k výročí naší republiky zazněla i naše krásná česká hymna. Lampionový průvod

Tradiční lampionový průvod se letos konal v úterý 6. listopadu. Již po desáté se rodiče s dětmi sešli u budovy mateřské školy a vyrazili směrem k lesoparku Hloučela, aby zde v tento nezvykle teplý večer zasvítili svými lampionky. Bohužel kvůli nemoci se nakonec nekonalo slibované opékání špekáčků, ale i tak si průvod všichni užili a moc nás těší, že opět v takovém počtu. Děkujeme za hojnou účast!

 

 

 

 

Halloween 2018 

V posledním říjnovém týdnu jsme v naší mateřské škole oslavili svátek všech strašidel – HALLOWEEN. Ráno přišly všechny děti i paní učitelky do školky v kostýmech a maskách a strašidelný rej mohl začít. Všechny třídy mateřské školy byly vyzdobeny halloweenskou výzdobou. Paní učitelky přichystaly pro děti soutěže, strašidelný program, pohoštění i discotéku. Zábavné dopoledne se všem moc líbilo.

 


 

Exkurze v ovocném sadu

V pondělí 8. října 2018 jsme se s předškoláky vydali do ovocného sadu v Mostkovicích. Počasí nám přálo a my  si o to víc mohli návštěvu v sadu užívat. Při procházce po sadu jsme se také mohli kochat krásným výhledem na Prostějov. Paní Langrová nám ukázala, kde pěstují jablíčka, jak se o ně starají, sbírají a kde je potom uskladňují. Během návštěvy nám pracovníci sadu ukázali, jak správně česat jablíčka a sami jsme si to také vyzkoušeli. Při procházce sadem si každý utrhl své jablíčko, na kterém jsme si hned pochutnali. Na závěr děti dostaly spoustu jablíček na cestu. Do školky jsme se pak mohli těšit, jak si z jablíček upečeme a poté sníme jablečný závin.

 

 

 Zahájení školního roku

 

V pondělí 3. září byl zahájen školní rok 2018 - 2019.  

 

Zástupkyní ředitele pro předškolní vzdělávání je Mgr. Soňa Smečková.

 

Mateřská škola má 5 tříd, 4 třídy jsou v budově MŠ a 5. třída je v budově základní školy. Ve třídách Krtečci a Berušky jsou předškolní děti 5-7 leté. Třídy jsou zaměřené zejména na intenzivnější přípravu dětí do 1. třídy. V ostatních třídách jsou děti 3-5 leté. Školním asistentem je Renata Palečková.

 

 

 

1.třída – Berušky - Mgr. Soňa Smečková, Gabriela Vybíhalová

 

2.třída – Motýlci - Irena Kvapilová, Radmila Pavlíková

 

3.třída – Broučci  - Naděžda Kurčáková, Mgr. Martina Dočkalová

 

4.třída – Včeličky - Lenka Čepová

 

5.třída – Krtečci – Dominika Řeháková, Denisa Haluzová

 

 

Sokolský slet

 

Dvě červnové soboty věnovala třída Krtečků Sokolskému sletu. Již od ledna secvičovali šestiminutovou skladbu Noty, se kterou vystoupili prvně 9.června v prostějovském Sportcentru a o týden později v krajském kole v Přerově. Ve skladbě děti představovaly noty a paní učitelky byly houslovými klíči, přičemž notovou osnovou byly gumy, které dětem sloužily jako pomůcky při cvičení. Vystoupení jsme si všichni moc užili a jsme rádi, že se vše podařilo.
Den dětí 2018

 

Mateřská škola ve spolupráci s žáky 8. tříd základní školy a rodiči dětí, uspořádala zábavné a soutěžní dopoledne ke Dni dětí. Na školní zahradě se soutěžilo na několika stanovištích, nechyběl ani skákací hrad. Děti si vyzkoušely sportovní disciplíny, jako například jízdu na koloběžce, střelbu na branku, hod míčem na koš, skok v pytli, prohlédly si také hasičské auto a vyzkoušely si, jak se hasí požár.

Děti se velmi snažily a za splnění všech úkolů dostaly nanuky, pěkné odměny a sladkosti. Velkým překvapením byly pro děti pohádkové postavičky ježek, klaun, Křemílek a Vochomůrka, které si se všemi zatančily. Nechyběla ani bohatá tombola.

Velký dík patří rodičům, kteří se na této akci podíleli, žákům 8. tříd a všem zaměstnancům mateřské školy. Děkujeme Jednotce sboru dobrovolných hasičů Prostějov - četa Vrahovice  za krásně prožité dopoledne. Počasí nám přálo a letošní Den dětí se opět vydařil.
 

Tvoření pro rodiče a děti

Dne 16. května se třída Krtečků proměnila v keramickou dílničku, proběhlo zde tvoření pro rodiče a děti. Na úvod, než se všichni pustili do vyrábění, přednesly děti rodičům básničky, které se naučili k významné příležitosti – všechny maminky slavily svůj svátek. K tomu dostaly od dětí ještě srdíčko, které samy vyrobily. Z keramické hlíny potom společnými silami vytvořili motýlky, do jejichž křídel nasypali sklíčka. Akce se velice vydařila, což potvrzovaly i úsměvy na rtech všech zúčastněných, moc děkujeme za hojnou účast.
Jarní vystoupení dětí

V měsíci dubnu si děti ze třídy „Včeliček“, „Motýlků“ a „Broučků“ připravily jarní vystoupení pro rodiče. Děti si pod vedením učitelek připravily básně, písně, tanečky, dramatizace pohádek a vyrobily pro rodiče dárečky. Všechny děti byly moc šikovné a diváci je odměnili velkým potleskem. 

Exkurze do svíčkárny Rodas

V měsíci dubnu navštívily děti z mateřské školy svíčkárnu Rodas v Olomouci. Děti si samy vyrobily svíčky dle svého přání, vykrojily si mýdlo různých tvarů a barev. Další věcí, kterou si mohly vyzkoušet, bylo naplnění sáčku koupelové soli s esenciálními oleji v různých barvách dle vlastního výběru. Děti byly nadšené z tvoření vlastních barevných svíček a veselou náladu dokreslovala přítomnost papoušků ara. Odměnou jim byly krásné vlastnoručně vyrobené dárky pro své nejbližší. Moc jsme si to všichni užili. 

 

Dopravní hřiště

I v letošním školním roce s dětmi navštěvujeme dopravní hřiště. Počasí nám zatím přeje a pár návštěv už máme za sebou a spoustu dalších návštěv nás ještě čeká. Děti se na dopravní hřiště velice těší. Nejen, že si vyzkouší jezdit na šlapacích kárách, koloběžkách, odrážedlech, na kolech, ale hlavně se učí dopravním předpisům a základním dopravním značkám.

Spoustu legrace si děti užijí i na oblíbeném lanovém hřišti (,,Lanáček“), kde děti zdolávají různé překážky. Dále tu děti mají k dispozici pískoviště a hřiště s vodní fontánkou.

 

Jarní keramické tvořeníčko

V dubnu se uskutečnila keramická dílna pro rodiče a děti pod vedením paní vedoucí vychovatelky ZŠ Ludmily Navrátilové. Vyráběly se pítka pro ptáčky a jarní sluníčka. Zdokonalili jsme v keramických technikách a dozvěděli jsme se, co vše je možné z keramiky vytvořit. Užili jsme si společně pěkné odpoledne!
Adaptační program pro předškoláky

V průběhu února až června probíhá ve spolupráci se základní školou pozvolné a pravidelné seznamování všech předškoláků se školním prostředím. V únoru vedla edukační bloky v naší mateřské škole paní učitelka Alena Machálková. Na tyto bloky, které byly zaměřeny na komplexní rozvoj školní zralosti navazovaly další vzdělávací aktivity v mateřské škole. Naše děti se také zúčastnily vzdělávacích aktivit v prostředí ZŠ. Paní učitelky Alena Šmudlová a Libuše Dvořáková si pro nás připravily společnou výuku v 1. třídách. Těšíme se, na další společné akce se základní školou, které vyvrcholí Dnem dětí ve spolupráci s žáky 8. tříd ZŠ.

 

 

 

Edukativní a zážitkový program „Koza domácí“

 

V úterý 20.března k nám na zahradu mateřské školy přijela neobvyklá návštěva – kozy domácí. Děti se hravou formou seznámily, jak kozy domácí žijí, čím se živí a jaké mají vlastnosti. V zážitkové části vystoupení kozy předvedly různé kousky, pohybové básničky a tanečky, reakce na povely. Zajímavá byla i ukázka dojení. Na závěr se děti mohly s kozami pomazlit, zkusit jim zadat různé povely, nakrmit je, jít s nimi na procházku na vodítku po zahradě. Děti dostaly za odměnu na ruku „kozí razítko“. Edukativní a zážitkový program s kozami se nám moc líbil.
 

Prostějovská Mateřinka 2018

 

Dne 8. 3. 2018 se konalo 19. oblastní kolo Mateřinky (celostátní festival mateřských škol) v Městském divadle Prostějov. I v letošním roce se Mateřinky zúčastnila 1. třída Berušky – třída předškoláků, pod vedením učitelek Mgr. Soni Smečkové a Gabriely Vybíhalové.

 

Z Hawaiského dobrodružství jsme se letos přesunuli s dětmi do 80. let, ve kterých vznikl známý muzikál Pomáda, který se stal námětem letošního vystoupení. Děti tančily v rytmu známých písniček, na základě kterých nám přiblížily školní dobrodružství mezi Dannym a Sandy.

 

Děti byly natolik šikovné, že byly vybrány mezi finalisty celostátního festivalu Mateřinka 2018, které se uskuteční 5. 5. 2018 v dalekém Nymburku. Už se moc těšíme na společný výlet a na to, až děti ukážou svoji šikovnost i ve středních Čechách.


Máme doma předškoláka aneb školní zralost

V úterý 13. února 2018 proběhla v naší mateřské škole beseda pro rodiče s logopedkou a speciální pedagožkou Mgr. Lenkou Kořínkovou. Beseda byla zaměřena na zmapování a porozumění jednotlivým oblastem důležitým pro dobrý start ve škole. Věnovala se také konkrétním činnostem, které tento vývoj podporují.

-          Význam školní zralosti pro další školní úspěšnost.

-          Jednotlivé oblasti školní zralosti (rozumová, citová, pracovní, tělesná).

-          Jak posilovat jednotlivé oblasti školní zralosti.

-          Co dělat, když si nejsme jisti zralostí dítěte.

 

 

Ekocentrum Iris – Včelí program

Naše mateřská škola spolupracuje s Ekocentrem Iris. V měsíci únoru navštívili zaměstnanci Ekocentra Iris všechny třídy mateřské školy. Připravili si pro děti velmi aktivní a tvořivý ekologický program o životě včel. Děti si vyzkoušely různé funkce včel v úlu, ochutnávaly med a vyrobily si včelí pomádu na rty s propolisem. Ekologický program byl pro všechny velmi zajímavý a poučný.

Preventivní vyšetření zraku dětí

Dne 19.2.2018 navštívili mateřskou školu zdravotničtí pracovníci zařízení Prima Vizus a provedli preventivní screeningové vyšetření zraku dětí. I v letošním roce projevili rodiče o vyšetření velký zájem. Vyšetření zraku se provádí pomocí speciální vyšetřovací videokamery PlusoptiX, která není běžně dostupná v ordinacích dětských lékařů. Rodiče tedy nemají možnost takto přesně, rychle dítě nechat vyšetřit. Speciální kamera tak může včas pomoci odhalit závažné oční vady, jako např. tupozrakost, šilhání, dioptrické vady, šedý zákal, zhoršené prostorové vnímání. Výsledky vyhodnocuje lékař a rodiče dostanou certifikát o vyšetření.

 

 

 

Beseda o zubní prevenci

V lednu navštívili naši mateřskou školu studenti Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Připravili si pro děti velmi zajímavý program, který děti vhodnou formou seznámil se zubní prevencí. Mladí studenti děti zaujali a zapojovali je do názorné ukázky. Děti byly aktivní, spontánně komunikovaly, manipulovaly s modely zubů i kartáčku. Prohloubily si své znalosti a zkušenosti se zubní hygienou.
Vánoce ve školce

Na Vánoce jsme se všichni ve školce moc těšili. Již začátkem prosince děti i paní učitelky zdobili všechny třídy, peklo se cukroví, perníčky, strojili jsme stromeček ve třídách i na náměstí, vyráběli přáníčka, zpívali koledy, přednášeli básničky a dělali i různé vánoční zvyky – pouštění ořechových lodiček, rozkrojení jablíček a další. Děti také navštívily lidovou hvězdárnu, kulturní klub Duha, Šmoulíkov, do školky přišli zaměstnanci ekocentra Iris s vánočním programem a herci s divadlem „Pojďte s námi za poklady a Ferda mravenec“.          V předvánočním čase se ve školce konal hudební koncert i žonglérská show.  Nejstarší děti navštívily Domov seniorů v Nerudově ulici v rámci projektu neziskové organizace Mezi námi, o.p.s.. Ve třídách proběhlo posezení u stromečku, kde jsme ochutnávali cukroví i jiné dobroty, zazpívali si společně vánoční písně a koledy. Nakonec jsme se všichni dočkali i Ježíška, který na nás opět nezapomněl.                                                                                                                                     

 Chceme poděkovat všem, kteří přispěli k radostné vánoční pohodě. Všem přejeme hodně zdraví a šťastné vykročení do nového roku 2018!
Mikuláš, andělé a čerti nadělovali…

 

Dopoledne 5. prosince 2017 přišel za námi do školky Mikuláš, který nepřišel sám. S dárky mu pomáhali hodní andělé a také čerti. Zavítali do všech tříd mateřské školy. Děti přednesly Mikuláši básničky, zazpívaly písničky a také slíbily, že nebudou zlobit. Za odměnu dostaly děti od Mikuláše velké mikulášské perníky a spoustu dobrot.

 

Chtěli bychom poděkovat žákům 9. tříd základní školy za přípravu krásné mikulášské nadílky.

 

Mikuláši – za rok zase na shledanou!!!
Certifikát Fond Sidus
Beseda pro rodiče

Dne 22. Listopadu 2017 se v mateřské škole konala beseda pro rodiče se speciální pedagožkou, logopedkou Mgr. Lenkou Kořínkovou na téma: Prevence logopedických vad. Obsahem velmi zajímavé a poučné přednášky byly vady řeči v předškolním věku, vývoj řeči u dětí, rozvoj fonematického sluchu, rozvoj zrakové percepce. Rodiče se dozvěděli, kdy navštívit logopeda, seznámili se s jednotlivými vadami řeči, s grafomotorikou i praktickými ukázkami.

Beseda byla pro všechny přítomné velkým přínosem. 

 

Výtvarná dílna pro rodiče

V listopadu se v naší mateřské škole uskutečnila výtvarná dílna pro rodiče s paní vedoucí vychovatelkou ZŠ Melantrichova Ludmilou Navrátilovou. Rodiče přišli společně s námi strávit předvánoční čas a vyrobit si pěknou vánoční dekoraci. Díla byla opravdu zdařilá a vidíme, že máme nejen šikovné děti, ale i jejich rodiče.

 

Děkujeme všem přítomným za účast a těšíme se na další příjemná setkání v roce 2018.

Sbírka Fondu Sidus
I v letošním školním roce naše mateřská škola pomáhala! Již podruhé jsme se zapojili do sbírky Fondu Sidus, který je neziskovou organizací. Ta si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce. Dne 22. listopadu 2017 si rodiče s dětmi mohli koupit krásnou vzdělávací publikaci s názvem „Dospěláci mají práci“, ve které bylo znázorněno deset zaměstnání. Děti každou stránku domalovaly, vlepily příslušnou nálepku a naučily se básničku. Všem, kteří si publikaci zakoupili, ještě jednou děkujeme, přispěli jste na léčbu mnoha dětských pacientů.


Sběr vršků pro Sebastiánka

Naše mateřská škola se zapojila do sběru vršků od PET lahví pro nemocného Sebastiánka Šlambora. Výtěžek ze sběru vršků bude použit na rehabilitační péči v léčebně pohybových poruch v Boskovicích a centru Piafa Vyškov. Vršky odevzdávejte třídním učitelkám ve třídách.

Za pomoc se sběrem víček moc děkujeme! 

 

Lampionový průvod - Halloween 2017 

Dne 31.10. se od rána v celé školce slavilo. Děti se na Halloween těšily a připravily si strašidelné kostýmy. Společně jsme si ve třídách užili Halloween party, na kterou rodiče přinesli bohaté občerstvení v halloweenském stylu. Nechyběl ani rej strašidelných masek. Sotva se setmělo, sešli jsme se v hojném počtu před školkou s lampiony. Vyrazili jsme na Hloučel k občerstvení U Mazánka. Naštěstí nám přálo počasí, a tak se celá akce vydařila. Už teď se těšíme na další společné akce. 

Návštěva dětské knihovny v Prostějově

V pondělí  23.října 2017 navštívily děti ze třídy Berušek dětskou knihovnu. V knihovně nás mile přivítaly paní knihovnice, které měly připravený nápaditý program pro děti. Seznámily děti se skřítkem knihovníčkem, kdy děti velice rychle pochopily pravidla knihovny a také se společně seznámily s novým prostředím. Vyzkoušely si, jak správně zacházet s knížkami, díky pohádkovým knížkám v dlouhém barevném vláčku. Těšíme se na další pohádkovou návštěvu.

Mezigenerační setkání 

I v letošním školním roce se naše MŠ zapojila do krásného projektu neziskové organizace Mezi námi, o.p.s., která podporuje pravidelná setkávání  lidí všech generací. Společnost Mezi námi pomáhá dětem najít cestu k babičkám a dědečkům, rozvíjet jejich vzájemné porozumění a společně objevovat jejich rozdílné světy. Naše setkání proběhlo ve čtvrtek 2. listopadu 2017, společně jsme si pro babičky a dědečky připravili známé dětské písničky (s doprovodem na flétnu) a básničku o ježečkovi. Děti vyráběly společně se seniory ježečky. Pohodová atmosféra ovládla celé setkání. Všichni účastníci byli ze setkání nadšeni a kromě ježečků jsme si odnesli také společné zážitky  a skvělý pocit, že jsme prožili něco jedinečného. Už teď se těšíme na další setkání, které proběhne v prosinci.

 

Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout na:  www.facebook.com/mezinamiops

 

 Exkurze v ovocném sadu

V úterý 17.září 2017 jsme se jako každoročně vydali s předškoláky na návštěvu do ovocného sadu v Mostkovicích. Počasí nám letos moc nepřálo a mlha nás doprovázela celé dopoledne. I tak jsme si to ale všichni užili. Paní Langerová nám ukázala, kde pěstují jablíčka, jak se o ně starají, sbírají a kde je potom uskladňují. Během návštěvy nám pracovníci sadu ukázali,  jak správně česat jablíčka a sami jsme si to také vyzkoušeli. Protože jsme byli šikovní, dostali jsme za odměnu krásná jablíčka na cestu. Některá jsme ochutnali a z některých jsme společně upekli jablečný závin, který nám moc chutnal. 

MUZIKOHRÁTKY

V měsíci říjnu se ve všech třídách naší mateřské školy konaly Muzikohrátky Kláry Veselé z Brna. Děti se formou prožitkového učení zapojily do příběhu a učily se vnímat hudbu pasivně, relaxačně i aktivně. Seznámily se s tradičními i netradičními nástroji z celého světa vyrobené převážně z přírodních materiálů. Děti si mohly sami vyzkoušet, jak se na jednotlivé nástroje hraje a jaký mají zvuk. Nástojů bylo opravdu mnoho - dešťová hůl, která měla zvuk deště, různé druhy bubnů, tibetská mísa, zvonkohry, hudební zvířátka, kalimba a jiné. Muzikohrátky se všem dětem velmi líbily.  

DRAVCI

V pondělí 25. září se děti z naší mateřské školy zúčastnily výukového programu Společnosti na ochranu dravých ptáků Zayferus. Akce probíhala na školním hřišti. Děti byli seznámeni s našimi dravci a se způsobem jejich života, viděly ukázky dravců při letu i při lovu.  Akce se všem velmi líbila.


 

Zahájení školního roku

V pondělí 4. září byl zahájen školní rok 2017 -2018.  

Zástupkyní ředitele pro předškolní vzdělávání je Mgr. Soňa Smečková.

Mateřská škola má 5 tříd, 4 třídy jsou v budově MŠ a 5. třída je v budově základní školy. Ve třídách Krtečci a Berušky jsou předškolní děti 5-7 leté. Třídy jsou zaměřené zejména na intenzivnější přípravu dětí do 1. třídy. V ostatních třídách jsou děti 2-5 leté. Pro posílení pedagogického personálu byla v letošním školním roce přijata Renata Palečková na školního asistenta.

 

1.třída – Berušky - Mgr. Soňa Smečková, Gabriela Vybíhalová

2.třída – Motýlci - Irena Kvapilová, Mgr. Martina Mlčoušková

3.třída – Broučci  - Naděžda Kurčáková, Radmila Pavlíková

4.třída – Včeličky - Lenka Čepová

5.třída – Krtečci – Dominika Řeháková, Denisa Haluzová

 

 

Den dětí 2017

 

Mateřská škola ve spolupráci s žáky 7. tříd základní školy a rodiči dětí ze třídy Berušek a Včeliček uspořádala zábavné a soutěžní dopoledne ke Dni dětí. Na školní zahradě se soutěžilo na několika stanovištích, nechyběl ani skákací hrad. Děti si vyzkoušely sportovní disciplíny, jako například skok v pytli, střelba na branku, hod míčem na cíl, prohlédly si také hasičské auto a vyzkoušely si, jak se hasí požár.

Děti se velmi snažily a za splnění všech úkolů dostaly nanuky, pěkné odměny a sladkosti. Velkým překvapením byly pro děti pohádkové postavičky ježek, Křemílek a Vochomůrka, které si se všemi zatančily. Nechyběla ani bohatá tombola.

Děkujeme rodičům, žákům 7.třídy a Jednotce sboru dobrovolných hasičů Prostějov - četa Vrahovice  za krásně prožité dopoledne. Počasí nám přálo a letošní Den dětí se opět vydařil. Zahradní slavnost 2017

Krásné počasí, dobrá nálada, skvělá zábava, radost dětí i dospělých…taková byla i letošní zahradní slavnost na naší zahradě mateřské školy. Pro děti i rodiče byl přichystán pestrý program. Divadlo, kterého se děti aktivně účastnily, hry, soutěže, zpěv a tanečky rodičů s dětmi.Toto krásné odpoledne bylo zakončeno slavnostním pasováním předškoláků. Paní učitelky jim předaly šerpy, medaile, drobné dárky a pamětní listy. Rodiče tak mohli intenzivněji prožít ukončení jedné významné životní etapy svých dětí.

Děkujeme všem rodičům, kteří připravili pro děti bohaté občerstvení. Akce se velmi vydařila a všichni budou mít jistě na co vzpomínat.


 

Výlet do Vyškova

Ve čtvrtek 25. května jsme se s mladšími dětmi vypravili autobusem na školní výlet do ZOO parku Vyškov.  V zoo mohly děti pozorovat a poznávat mnoho zvířat, od velbloudů přes lemury, po páva či koníky, lamy anebo slepice. V zoo se nachází Dvoreček naší babičky, kde jsme si mohli pohladit kůzlátka, jehňátka a další zvířata. Navštívili jsme i expozici tradičního venkovského života a interaktivní expozice s ekologickými tématy.

Dětem se výlet moc líbil a už teď se těšíme na další super akce, které nás ještě do konce školního roku čekají!

 

 

 

 

Besídky ke Dni matek

V měsíci květnu si děti z jednotlivých tříd mateřské školy připravily besídky k příležitosti svátku matek. Děti si pod vedením učitelek připravily básně, písně, tanečky, dramatizace pohádek a vyrobily pro maminky přání a dárečky. Všechny děti byly moc šikovné a diváci je odměnili velkým potleskem.


Seznam přijatých dětí pro školní rok 2017/2018

 

Základní škola a mateřská škola Prostějov přijala děti evidované pod registračními čísly, která jsou ke stažení zde (soubor pdf).

 

 

Exkurze u hasičů

4.května se děti ze 3.třídy vypravily autobusem na návštěvu hasičské stanice. Děti byly zvědavé a těšily se, co si pro nás pan Doleček s kolegy hasiči připravil. Návštěva předčila naše očekávání. Mohli jsme si totiž sami vyzkoušet, jaké to je, být hasičem. Děti si nasadily helmu, rukavice, rozmotávaly hadici, posadily se do záchranného člunu, za volant hasičského auta a vyzkoušely si i vysílačky. Na závěr si ti nejodvážnější prolezli překážkovou dráhu v labyrintu klecí jako v pevnosti Boyard. Na rozloučenou nám zahoukaly sirény. Děti odcházely nadšené a chtěly se stát hasiči. Za báječné dopoledne všem hasičům moc děkujeme.

Prostějovská Mateřinka

Dne 29.3.2017 se konalo 18. oblastní kolo Mateřinky (celostátní festival mateřských škol) v Mětském divadle Prostějov. Mateřinky se zúčastnila 1.třída Berušky - třída předškoláků, pod vedením učitelek Mgr. Soni Smečkové a Gabriely Vybíhalové.
Společně nacvičili taneční vystoupení s názvem Hawaiský sen, který prožila naše hlavní hrdinka. Vystoupení bylo plné barev, tance a radosti. Děti se podílely nejen nácvikem, ale také výrobou kulis, společné kreslení barvami. Vystoupení se nám povedlo podle našich představ a všichni jsme si to náramně užili. 

 

Zápis dětí do MŠ pro školním rok 2017/2018

Zápis se koná 5. května 2017 od 8.00 do 17.00 hod.

v budově MŠ, Fanderlíkova 69, Prostějov


podrobnější informace ke stažení zde


Žádost o přijetí do MŠ ke stažení zde

 

 

 

 

 

Preventivní vyšetření zraku dětí

 

Dne 14.3.2017 navštívili mateřskou školu zdravotničtí pracovníci zařízení Prima Vizus a provedli preventivní screeningové vyšetření zraku dětí. V letošním roce jsme opět zaznamenali o vyšetření velký zájem ze strany rodičů. Vyšetření zraku se provádí pomocí speciální vyšetřovací videokamery PlusoptiX, která není běžně dostupná v ordinacích dětských lékařů. Rodiče tedy nemají možnost takto přesně, rychle dítě nechat vyšetřit. Speciální kamera tak může včas pomoci odhalit závažné oční vady, jako např. tupozrakost, šilhání, dioptrické vady, šedý zákal, zhoršené prostorové vnímání. Výsledky budou vyhodnocené lékařem a rodiče dostanou certifikát o vyšetření.Setkání v domově seniorů

Naše MŠ se zapojila do krásného projektu neziskové organizace Mezi námi, o.p.s., která podporuje pravidelná setkávání lidí všech generací. Společnost Mezi námi pomáhá dětem najít cestu k babičkám a dědečkům, rozvíjet jejich vzájemné porozumění a společně objevovat jejich rozdílné světy. Společné výtvarné dílny, hudebně pohybové aktivity i vystoupení dětí  jsou příkladem aktivit.  Ty se připravují vždy na míru, společně se seniory, v souladu se vzdělávacím programem školky a právě s podporou neziskové organizace Mezi námi, o.p.s. Naše první setkání v domově seniorů v Nerudově ulici proběhlo 2. března 2017. Děti vyráběly společně se seniory zápich do květináče - ptáčky. Pohodová atmosféra ovládla celé setkání. Všichni účastníci byli ze setkání nadšeni a kromě ptáčků jsme si odnesli také společné zážitky  a skvělý pocit, že jsme prožili něco jedinečného. Už teď se těšímě na další setkání, které proběhne v dubnu.

Fotografie z těcto setkání si můžete prohlédnout na:  www.facebook.com/mezinamiops

 

 

Masopustní karneval

V únoru se v naší školce uskutečnil masopustní karneval. Všechny děti, paní učitelky i zaměstnanci školky přišly oblečeny v krásných kostýmech. Celé dopoledne se soutěžilo, tančilo a zpívalo za doprovodu kytary, klavíru a hudebních nástrojů. Velké díky patří rodičům, kteří děti na tento karneval připravili a také jim přichystali občerstvení, odměny a dárky. Všichni jsme si užili spoustu legrace, zábavy a dobré nálady.  

Zápis dětí do MŠ na školním rok 2017/2018

V letošním školním roce proběhne zápis dětí do mateřské školy dne 5. května 2017.

Bližší informace k zápisu najdete brzy na našich stránkách.

 

 

Ekocentrum Iris ve školce

Naše mateřská škola spolupracuje s Ekocentrem Iris. V měsíci lednu navštívili zaměstnanci Ekocentra mateřskou školu a připravili si pro děti ekologické výukové programy – Ptáci na krmítku a Od kapičky do skleničky. V prvním programu děti vyslechly pohádku o sýkorce, která dětem řekla mnoho zajímavostí ze svého života a představila svůj jídelníček formou krátkých aktivit. V praktické části programu děti vyrobily minikrmítka pro ptáčky, které si odnesly domů. V programu Od kapičky do skleničky se děti vydaly se skřítkem Potrubníčkem na cestu pitné vody. Formou tematických her se dověděly, kde se bere pitná voda, kde je voda potřeba a co se sní děje poté, co opustí náš dům jako voda odpadní. Ekologické programy byly pro všechny velmi zajímavé a poučné.
CVIČENÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

V letošním školním roce opět navštěvujeme tělocvičnu v ZŠ Melantrichova pod vedením p. uč. Macákové, kde děti rozvíjejí svoji tělesnou zdatnost a pohybovou činnost (motivační cvičení, zdravotní cviky, překážkové a štafetové soutěže, gymnastické prvky).

 

 

 

Vánoce ve školce

 

Před Vánocemi v naší školce prožíváme nejkrásnější období. Je to čas těšení, očekávání, čas tvoření dárečků pro radost svým blízkým, zdobení tříd, zpívání koled, pečení cukroví.

 

V předvánočním čase jsme s dětmi navštívili lidovou hvězdárnu a kulturní klub Duha. Děti ze všech tříd si nazdobily své stromečky na prostějovském náměstí. V mateřské škole se hrálo divadlo „Hanácké betlémek“, „Jak vodníček vyzrál na čerta“ a „Pirátské představení“- žongléřská show. Naši školku také navštívili zaměstnanci Ekocentra Iris s vánočním programem pro děti.

 

6. prosince se konaly vánoční dílničky. Rodiče i děti přišli v odpoledních hodinách do mateřské školy, aby společně strávili předvánoční čas a vytvořili si pěkné výrobky z keramiky. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se, že si společné tvoření zase brzy zopakujeme.                                    

 

Ve všech třídách proběhlo posezení u stromečku, ochutnávali jsme cukroví a pili čaj, zazpívali si společně vánoční písně a koledy. Nakonec se všichni dočkali i Ježíška a s novými hračkami si hráli až do oběda. Chceme poděkovat všem, kteří přispěli k radostné vánoční pohodě.

 Mikuláš 2016

Tak jako každý rok, i letos přišel do naší školky Mikuláš. Žáci 8. třídy základní školy se proměnili v čerty, anděly a Mikuláše a přišli do školky na mikulášskou nadílku. Zavítali do všech tříd, kde s dětmi strávili příjemný čas. Děti přednesly Mikuláši básničky, říkadla a zazpívaly písničky. Za odměnu dostaly velké mikulášské perníky.                                          

Chtěli bychom poděkovat žákům základní školy za přípravu krásné mikulášské besídky.

Mikuláši – za rok zase na shledanou!

 

 

Lampionový průvod

 

Tradiční podzimní 8. lampionový průvod se uskutečnil v pátek 4.11.2016. Krátce po setmění se začali scházet malí i velcí účastníci s lampiony.

Zamířili jsme v hojném počtu od budovy MŠ již osvědčenou trasou do lesoparku Hloučela. Zde se naším cílem stalo, díky ochotné rodině Večerkových, bistro U Mazánka. Trasa byla zvolena delší než v minulých ročnících, ale atmosféra byla kouzelná a počasí nám přálo. Všem zúčastněným děkujeme a za rok se budeme těšit znovu.
Halloween ve školce

V posledním říjnovém týdnu jsme v naší mateřské škole oslavili svátek všech strašidel – HALLOWEEN. Třídy byly vyzdobené „halloweenskou výzdobou“, vydlabanými dýněmi a strašidýlky. Ráno přišly všechny děti do školky v kostýmech a maskách a strašidelný rej mohl začít. Paní učitelky přichystaly pro děti soutěže, strašidelný program a pohoštění. Děti vyráběly strašidla, netopýry i dýně. Míchal se i čarodějnický lektvar a kouzlilo se. Zábavné dopoledne jsme zakončili strašidelnou discotékou.


 

 

 

Dýňová stezka odvahy a zručnosti

V pátek 14.října se konal ve Smetanových sadech první ročník Dýňové stezky odvahy a zručnosti. Děti z naší mateřské školy spolu se zaměstnanci MŠ se také do této akce zapojily. Zdobily a vyřezávaly dýně, které večer rozsvítily Smetanovy sady. Osvětlení sadů zůstalo večer na pokyn organizátorů vypnuté, což navozovalo nádhernou atmosféru. Této akce se zúčastnilo kolem pěti set dětí se svými rodiči. Děti si tak v parku mohly najít i svoji dýni. 


 

 

 

 

Dopravní hřiště

Starší děti z naší mateřské školy velmi rády navštěvují dopravní hřiště. Učí se zde základy jízdy v silničním provozu. Jezdí se zde na motokárách, kolech i koloběžkách. K oblíbeným činnostem patří prolézání zábavného centra LANÁČEK.  Přejeme si ještě pěkné počasí, ať do konce října můžeme znovu navštívit dopravní hřiště.


 

 

Návštěva dětské knihovny v Prostějově

V pátek 23. září 2016 navštívily děti ze třídy Krtečků Městskou knihovnu na Vápenici. V knihovně nás mile překvapila paní knihovnice, která měla připravený nápaditý program o Podzimu. Děti velice rychle pochopily pravidla knihovny a tak se seznámily s novým prostředím. Naslouchaly pohádku o Křemílkovi a Vochomůrce, odpovídaly na různé otázky na téma Podzim. Vyzkoušely si, jak správně zacházet s knížkami, díky pohádkovým knížkám v dlouhém barevném vláčku. Těšíme se na další pohádkovou návštěvu.


 


ČČK - Divadélko o první pomoci 

Ve čtvrtek 22. září se konalo v naší mateřské škole divadélko o první pomoci – Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu. Děti se formou soutěží a praktického vyzkoušení zapojily do děje a získaly základy v poskytování první pomoci. Děti se setkaly s realistickým maskováním zranění, kde viděly, jak úraz vypadá a formou říkanek a písniček se jej naučily ošetřit. Naučily se ošetřovat popáleniny a poranění při pádu z kola, polohování zraněného, transport raněných. Také si sami vyzkoušely obvazové techniky. Těšíme se na další pokračování této zdařilé a poučné přednášky.

Návštěva ovocného sadu

V úterý 27.září 2016 jsme se s předškoláky vydali na návštěvu do ovocného sadu v Mostkovicích. Po příjezdu se nás ujala paní Langerová, která nás celým sadem provedla. Ukázala nám, kde  pěstují jablíčka, jak se o ně starají, sbírají a kde je potom uskladňují. Během návštěvy jsme sledovali pracovníky, kteří česali jablíčka a sami jsme si to také vyzkoušeli. Protože jsme byli šikovní, dostali jsme za odměnu krásná jablíčka na cestu. Některá jsme ochutnali a z některých jsme společně uvařili kompot ve školce. 


 

 

Školné 

 

Školné je stanoveno na školní rok 2016/2017 v částce 330 Kč měsíčně. Platbu školného provádějte bezhotovostně na účet školy 220 866 471/0300. Termín platby je vždy do 15. dne v měsíci, za které školné náleží. Platbu je třeba zadat se správným variabilním symbolem, který naleznete v seznamech umístěných na dveřích jednotlivých tříd. Doporučujeme zřídit v bance trvalý příkaz. Pouze tak máte zajištěno, že vaše platba dojde správně včas.


 

Zahájení školního roku

 

Ve čtvrtek 1. září byl zahájen školní rok 2016 -2017.  

 

Zástupkyní ředitele pro předškolní vzdělávání je Mgr. Soňa Smečková.

 

Mateřská škola má 5 tříd, 4 třídy jsou v budově MŠ a 5. třída je v budově základní školy. Ve třídách Krtečci a Berušky jsou předškolní děti 5-7 leté. Třídy jsou zaměřené zejména na intenzivnější přípravu dětí do 1. třídy. V ostatních třídách jsou děti 3-5leté.

 

1.třída – Berušky - Mgr. Soňa Smečková, Drahomíra Zajíčková

  

2.třída – Motýlci - Irena Kvapilová, Mgr. Martina Mlčoušková

 

3.třída – Broučci  - Naděžda Kurčáková, Radmila Pavlíková

 

4.třída – Včeličky - Lenka Čepová

 

5.třída – Krtečci - Kateřina Valentíková, Gabriela Vybíhalová


 

Zahradní slavnost


Skvělé počasí, dobrá nálada, hry, karneval, radost dětí i dospělých… taková byla červnová zahradní slavnost na nové přírodní zahradě naší mateřské školy. Toto krásné odpoledne jsme zahájili pasováním předškoláků, které pasoval klaun velkou barevnou pastelkou. Děti si přinesly svoje aktovky. Paní učitelky jim předaly šerpy, medaile a pamětní list. Následovaly hry, soutěže, zábava, karneval, nafukování balonků. Děkujeme všem rodičům, kteří připravili pro děti bohaté občerstvení. Akce se velmi vydařila a děti i rodiče budou mít jistě na co vzpomínat. Budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchů ve škole. 

 

 

Beseda s městskou policií

 

V měsíci červnu se konala ve všech třídách mateřské školy beseda s městskou policií. Děti se seznámily s činností městské policie, se základními pravidly silničního provozu. V praktických ukázkách a pomocí her se naučily, jak správně přecházet vozovku, co dělat, pokud najdou nebezpečnou injekční stříkačku, nebo jak se správně zachovat, když nás neznámý člověk láká na dobrotu nebo na hračky. Šikovným policistkám děkujeme za pěkné omalovánky a za velmi zajímavé a poutavé dopoledne.Den dětí 2016 

Mateřská škola ve spolupráci se základní školou a rodiči uspořádala 27. května zábavné a soutěžní dopoledne ke Dni dětí. Žáci 9. třídy pod vedením paní učitelky Renaty Šilhánkové si pro děti připravili pěkný program. Na školní zahradě se soutěžilo na několika stanovištích, nechyběl ani skákací hrad. Děti si vyzkoušely sportovní disciplíny, jako například skok v pytli, střelba na branku, hod míčem na cíl, chytání rybiček na udici.

Děti se velmi snažily a za splnění všech úkolů dostaly nanuky,drobné odměny a sladkosti.Velkým překvapením byly pro děti pohádkové postavičky Křemílek a Vochomůrka, které si se všemi zatančily. Na závěr si mohly děti zazpívat do mikrofonu.

Děkujeme rodičům, žákům 9.třídy a paní učitelce Šilhánkové za krásně prožité dopoledne. Počasí nám přálo a letošní Den dětí se opět vydařil.

 

 

 

 

 

Májové vyrábění dětí s rodiči 

Ve středu  4.května 2016 se konalo v naší školce májové vyrábění dětí s rodiči. Svátek maminek děti oslavily společně s rodiči, prarodiči i sourozenci. Děti předvedly krátká vystoupení, které si společně s p.učitelkami připravily a vyrobily pro maminky i babičky přáníčka. S rodiči pak vyráběly výtvory z keramiky, z papíru a jiných materiálů. Všem děkujeme za účast, akce se velmi vydařila. 

 Čarodějnický rej v mateřské škole

Ve čtvrtek 28.4.2016 přiletěli do tělocvičny ZŠ nejmenší čarodějové a čarodějnice. Děti z mateřské školy si užily zábavné dopoledne s tancem a soutěžemi: skákáním v pytli, prolézáním strašidelným tunelem, spřádáním pavučin, stavěním strašidelného hradu a slalomem na koštěti. Na závěr byli všichni odměněni drobnými sladkostmi a čarodějnickými diplomy. Malé čarodějnice a čarodějové, za rok zase „napřiletěnou“.
Dravci

Dne 15. 4.2016 se na naší zahradě uskutečnila přehlídka dravců VANCOŠ. Děti mohly vidět různé druhy dravců (poštolku obecnou, výra velkého, orla stepního) , o kterých se dozvěděly mnoho nových informací a nejen to, také si mohly některé dravce pohladit. Pro děti to byla velmi zábavná a přínosná akce.

 

 

 

Divadélko o první pomoci Dravci

 

"Medvídek Popleta - jak ho sněhuláček záchranář zachraňoval"
"Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu"

To jsou názvy dvou přednášek, které si pro nás formou divadélka a ukázek připravil Český červený kříž. Děti se dozvěděly spoustu nových informací, jak by se měly zachovat v případě úrazu. Formou soutěží se zapojily do děje a získávaly základy v poskytování první pomoci, vyzkoušely si i obvazování ran, zazpívaly si a naučily se nové básničky. 

150 - hasiči, oheň jenom zasyčí.
155 - doktor jede hned.
158 - znám, policii zavolám.

První díl byl zaměřený na resuscitaci dospělého a miminka, polohování zraněného, obvazové techniky, prevence v péči o zdraví – zdravá strava a pohyb.
Druhý díl byl s realistickým maskováním zranění, kde děti vidí, jak úraz vypadá a formou říkanek a písniček se jej naučí ošetřit – tržná rána a vbodlý střep do dlaně, základní hygienické návyky.

V příštím školním roce se těšíme na pokračování těchto zdařilých přednášek.
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2016/2017

Ke stažení zde

Vyvěšeno dne: 30.3.2016
Mgr. Roman Pazdera
ředitel školy

 

Informace o prázdninovém provozu mateřských škol v Prostějově  od 11. července do 31. srpna 2016 (formát doc)Karneval

Dne 24.2.2016 se v 5.třídě Krtečci konal dětský karneval, kam za námi přišli i kamarádi ze 4.třídy Včeličky. Společně jsme odstartovali rej masek a zábava mohla začít. Děti si užily spoustu zábavy, tancovali jsme známé tanečky - makarena, ptačí taneček, po celou dobu nám hráli oblíbení Šmoulíci. Samozřejmě nechyběly ani nafukovací balónky, se kterými si mohly děti pinkat.  Stihli jsme si i zasoutěžit a trošku zasportovat. A na závěr nás čekalo spoustu dobrot, za které moc děkujeme rodičům.
Šmoulíkov

Dne 11.2.2016 navštívily děti z mateřské školy nově otevřené dětské centrum Šmoulíkov. Všichni si mohli vyzkoušet spoustu skluzavek, balónková děla, trampolíny, průlezky i sjezdovou kladku. Děti byly velice nadšené a už teď se těší na další návštěvu Šmoulíkova. 

 

 

 

Návštěva muzea

 

Děti ze třídy „Motýlci“ navštívily v únoru výstavu v prostějovském muzeu Špalíček. Výstava „Chléb za břichem nechodí aneb jak se břicho k chlebu dostane“ nás seznámila se vším, co musel člověk v minulosti vykonat, aby na stole zavoněl dobrý chléb. Děti se dozvěděly nejenom to, jak se hospodařilo na poli, zpracovávalo obilí, ale také jak se nyní obdělává půda a šlechtí obiloviny. Součástí výstavy byl i interaktivní program pro děti. Děti si sami zadělaly těsto na kváskový chléb a ochutnávaly různé druhy pečiva. V muzeu se nám velmi líbilo.

 

 

 

 

Beseda na téma „Školní zralost“


Dne 19. 1. 2016 se konala v MŠ beseda na téma „Školní zralost“ pro rodiče budoucích prvňáčků. S blížícím se časem zápisu do 1. třídy základní školy si otázku „ Je mé dítě zralé a připravené pro vstup do školy?“ pokládá většina rodičů předškoláků. Přednášející Mgr. et Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D. seznámila rodiče s pojmem školní zralost z pohledu klinického logopeda a poradenského psychologa, s vyšetřením školní zralosti vzhledem k úspěšnému nástupu dítěte do školy, s problematikou rizik specifických poruch učení. Rodiče měli také možnost seznámit se s náměty, pomůckami a hrami pro rozvoj posuzovaných oblastí v rámci školní zralosti, jako je např. zrakové a sluchové vnímání , grafomotorika, matematické představy, hrubá a jemná motorika. Beseda byla pro všechny zúčastněné velkým přínosem.

 

 

Vánoční tvořivé dílny 

 

10. prosince se v mateřské škole shromáždili maminky, tatínkové, babičky, sourozenci, aby si se svými dětmi vytvořili krásnou vánoční dekoraci. V celé školce zavládla příjemná vánoční atmosféra, ke které přispěli "tvořílci" i zaměstnanci MŠ svoji dobrou náladou a vzájemnou spoluprací. Vánoční dílničky zpestřila i ochutnávka cukroví a jiného občerstvení. Účast byla hojná a po skončení akce si všichni kromě svého vánočního výtvoru odnášeli také příjemný zážitek.  Všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že si tvořivou dílnu za rok zase zopakujeme. 

 Mikuláš ve školce

 

Tak jako každý rok, i letos přišel do naší školky Mikuláš.  Žáci základní školy se proměnili v čerty, anděly a Mikuláše a přišli do školky na mikulášskou nadílku. Zavítali do všech tříd, kde s dětmi strávili příjemný čas. Děti se jen trochu bály, když uslyšely na chodbě zacinkání řetězů. Pak přednesly Mikuláši básničky, říkadla, zazpívaly písničky a popovídaly, jak během roku poslouchaly. Za odměnu dostaly překvapení a spoustu dobrot. Také čerti, za to, že nezlobili, nakonec ochutnali voňavé domácí perníčky a sladkosti.                                                                                                                                       

Chtěli bychom poděkovat žákům základní školy a panu učiteli Pytelovi za přípravu krásné mikulášské besídky.

 

Mikuláši – za rok zase na shledanou!

 Vánoční vyrábění dětí s rodiči

Milí rodiče,

MŠ Melantrichova Vás srdečně zve na vánoční vyrábění dětí s rodiči ve čtvrtek 10. prosince 2015 od 15.00 -16.30 hodin.

Přijďte se nadýchnout vánoční atmosféry a vyrobit s dětmi pěknou dekoraci.

Srdečně se na Vás těší zaměstnanci MŠ.

 

 

Preventivní vyšetření zraku dětí

Dne 2. prosince 2015 navštívili mateřskou školu zdravotničtí pracovníci zařízení Prima Vizus a provedli preventivní screeningové vyšetření zraku dětí. V letošním roce jsme opět zaznamenali o vyšetření velký zájem ze strany rodičů. Vyšetření zraku se provádí pomocí speciální vyšetřovací videokamery PlusoptiX, která není běžně dostupná v ordinacích dětských lékařů. Rodiče tedy nemají možnost takto přesně, rychle dítě nechat vyšetřit. Speciální kamera tak může včas pomoci odhalit závažné oční vady, jako např. tupozrakost, šilhání, dioptrické vady, šedý zákal, zhoršené prostorové vnímání. Výsledky vyšetření budou vyhodnocené lékařem a rodiče dostanou certifikát o vyšetření.LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Po úspěchu v předchozích letech se v pátek 6.11.2015 konal již  7.ročník lampionového průvodu. Tradičně se před mateřskou školou sešli jak děti, tak dospělí. Průvodu se zúčastnili i bývalí žáci mateřské školy a všichni se společně vydali směrem k lesoparku Hloučela. Cílem byla prohlídka stáje Cavalo. Velký ohlas u dětí sklidilo krmení koní u pana Zajíčka. Děti si prohlédly stáj a nakrmily koně různými dobrotami, které jim přinesly z domova. Akce se všem velmi líbila a proto za rok na shledanou!

Hvězdárna s Českou televizí

Rádi navštěvujeme pohádkové výukové programy o vesmíru v Lidové hvězdárně v Kolářových sadech. Každý měsíc se prostřednictvím pohádek dozvíme něco nového o planetách, souhvězdích, Zemi i Slunci. V pozorovatelně se seznamujeme s různými dalekohledy, modely planet, svítícími globusy. Naše říjnová návštěva byla natáčena Českou televizí pro pořad Toulavá kamera, a tak z nás možná budou i televizní hvězdy.
Dětské dopravní hřiště

Na jaře i na podzim s dětmi navštěvujeme dopravní hřiště. I letos v podzimních dnech tomu nebylo jinak. Protože nám počasí přálo, dopravní hřiště jsme navštívili hned několikrát. Děti se učí dopravním předpisům, poznávají dopravní značky a dodržují pravidla silničního provozu. Nasadit přilby a jde se na to! Děti mají k dispozici šlapací káry, koloběžky, odrážedla i kola. Ke správnému dodržování silničních pravidel je na dopravním hřišti přítomen i příslušník policie, který na situaci v dětském silničním provozu dohlíží. Nejenom, že se tu dětí naučí dopravním předpisům, ale také zde zažijí spoustu legrace a zábavy na přilehlém lanovém hřišti a trampolínách.Exkurze do jablečného sadu

Dne 24. 9. 2015 jsme se s předškoláky zúčastnili exkurze v sadu v Mostkovicích. Při příjezdu nás uvítali ve velkém skladu, kde jsme se mimo jiné dozvěděli, co všechno se dá z jablíček vyrábět. Sluníčko nám přálo a tak jsme se vydali do sadu, abychom přidali ruku k dílu a pomohli pracovníkům nasbírat a natrhat jablíčka. Jelikož jsme byli velice šikovní a pracovití, obdarovali nás velkými a krásnými jablíčky. Do budoucna se určitě do jablečného sadu rádi vrátíme.Výprava do pohádek za dětskými knížkami

 V pátek 18.září 2015 navštívily děti ze třídy Berušek Městskou knihovnu na Vápenici. Paní knihovnice měla pro nás připravený poutavý program plný pohádkových postav, které děti seznámily s celým prostředím knihovny. Děti vyslechly pohádku Miloše Macourka a dozvěděly se, jak správně zacházet s knížkami, což si mohly ihned vyzkoušet díky kouzelné mašince plné pohádkových knížek. Už teď se těšíme na příští pohádkovou výpravu za dětskými knížkami.Přehled kroužků ve školním roce 2015/2016

 

Název

Vedoucí kroužku

Čas

Flétničky Vybíhalová G.

Po 12:30 - 13:15 sudý t.

Sportovní kroužek

Valentíková K.

Po 12:30 - 13:15 lichý t.

Angličtina hrou

Zajíčková D.

Út 12:30 - 14:00 lichý t.

Keramika

Kurčáková N.

St 12:30 - 14:00 sudý t.

Taneční kroužek

Hubená D.

Čt 14:15- 15:00

Tělesná výchova v MŠ

Macáková K.

Út 8:00 - 8:45

St 9:00 - 9:45

 
Školné 


Školné je stanoveno na školní rok 2015/2016 v částce 330 Kč měsíčně. Platbu školného provádějte bezhotovostně na účet školy 220 866 471/0300. Termín platby je vždy do 15. dne v měsíci, za které školné náleží. Platbu je třeba zadat se správným variabilním symbolem.
 

Zahájení školního roku


 

V úterý 1. září byl zahájen školní rok 2015 -2016. Paní zástupkyně Marie Dočkalová a p. učitelka Alena Žáková odešly do důchodu a novou zástupkyní ředitele pro předškolní vzdělávání byla jmenována Mgr. Soňa Smečková. Do MŠ nastoupila také nová p. učitelka Mgr. Martina Dočkalová.

 

Mateřská škola má 5 tříd, 4 třídy jsou v budově MŠ a 5. třída je v budově základní školy. Ve třídách Krtečci a Berušky jsou předškolní děti 5-7 leté. Třídy jsou zaměřené zejména na intenzivnější přípravu dětí do 1. třídy. V ostatních třídách jsou děti 3-5leté.

 

1.třída – Berušky - Mgr. Soňa Smečková, Radmila Pavlíková

 

2.třída – Motýlci - Drahomíra Zajíčková, Irena Kvapilová

 

3.třída – Broučci - Mgr. Martina Dočkalová, Naděžda Kurčáková

 

4.třída – Včeličky - Lenka Čepová

 

5.třída – Krtečci - Kateřina Valentíková, Gabriela VybíhalováDEN DĚTÍ

 

Mateřská škola ve spolupráci se základní školou uspořádala 1. června zábavné a soutěžní dopoledne ke Dni dětí. Žáci 6. třídy pod vedením paní učitelky Vlasty Kinclové si pro děti připravili pěkný program. Soutěžilo se na několika stanovištích, děti si vyzkoušely sportovní disciplíny, jako například skok v pytli, střelba na branku, shazování plechovek, hod míčem na cíl.

 

Děti se velmi snažily a za splnění všech úkolů si vybarvily obrázek a získali medaili a sladkosti. Na závěr si mohly zazpívat do mikrofonu. Všichni si nakonec společně zatančili.

 

Děkujeme dětem a paní učitelce Kinclové za krásně prožité dopoledne. Počasí nám přálo a letošní Den dětí se opět vydařil.
Vítání jara

  Děti v mateřské škole přivítaly jaro s velkou radostí a plni očekávání. Ve všech třídách to hýřilo novými nápady. Děti zdobily kraslice, vyráběly přáníčka, zajíčky, slepičky z papíru i beránky z popcornu. Seznámily se i s netradičními výtvarnými technikami, tvořily z barevného papíru nebo vyráběly z přírodních materiálů. Na výrobě beránků se podílely šikovné ruce dětí, kterým pomáhaly paní učitelky. Beránky bylo možno shlédnout na výstavě v Národním domě. Tuto akci pořádal Rotary club Prostějov, beránci budou předáni do domovů pro seniory a do prostějovské nemocnice, aby lidem pomohli navodit atmosféru Velikonoc. Děti z naší mateřské školy si nazdobily své stromečky na náměstí, také se zúčastnily výtvarné soutěže Jaro je tady!!!. Jarní atmosféru navodilo i divadelní představení.  Celá mateřská školka se může pyšnit krásnou jarní výzdobou. 


Čísla dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 2015/2016

1 2 3
4 6 8
9 11 12
15 18 22
24 26 27
29 30 32
33 36 38
39 45 52
53 55 56
57 60 61
62 65 67


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

na školní rok: 2015/2016   se koná dne 04.03.2015 od 8.00 do 17.00 hodin.
Zápis proběhne v souladu s § 34, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.
Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě mateřské školy.
K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci) s dětmi a předloží občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte.
K prohlídce mateřské školy si vezměte přezůvky s sebou.


 


 

Srdíčkový den

 

Humanitární akce „Děti dětem“ alias „Srdíčkový den“ slaví 5. výročí. Děti 1. třídy „Berušky“ ve spolupráci s rodiči slavily zakoupením srdíček „Dávám srdce dětem“. Bylo zakoupeno 30 ks srdíček á 30,-Kč v celkové částce 900,-Kč. Je dobré učit děti soucítit a pomáhat v nouzi, někdy malá pomoc = velká pomoc! Děkujeme rodičům a dětem, nechte se inspirovat i ostatní.

 


 

Mikuláš, čerti a andělé nadělovali….

 

V pátek 5. prosince navštívil naši školku Mikuláš a nepřišel sám. S dárky mu pomáhali hodní andělé a také čerti. Zavítali do všech tříd mateřské školy. Děti přednesly Mikuláši básničky, zazpívali písničky a také slíbili, že už budou hodní. Společně jsme si všichni zatančili a zasoutěžili. Za odměnu dostaly děti i paní učitelky od Mikuláše dárečky a spoustu dobrot.

 

Chtěli bychom poděkovat žákům 8. tříd základní školy a panu učiteli Pytelovi za přípravu krásné mikulášské besídky.

 

Mikuláši – za rok zase na shledanou!!!

 


Solná jeskyně

 

I v letošním školním roce 2014-15 pokračují děti 1. Třídy „Berušky“ v pravidelných návštěvách solné jeskyně, v rámci projektu Zdravé město. Projekt se těší velké oblibě u dětí a spokojenosti u rodičů.
„Den čistých rukou“


15.10.2014 proběhla v MŠ akce celosvětového formátu WHO – „Den čistých rukou“ ve spolupráci s nemocnicí Agel Prostějov. Děti se hravou formou seznámily s důležitostí a významem hygieny. Výklad o hygieně byl doplněný příběhem na DVD „Stop bacilům“, obrazovým materiálem, bacilovou kapičkou v podání žákyně zdravotní školy a praktickou ukázkou „Jak na to“. Následně si děti pod odborným dohledem vyzkoušely mytí rukou a správnost si ověřily kontrolou ve speciálním zdravotnickém přístroji. Děti byly odměněny nálepkou „Umíme si mýt ruce“ a drobnými dárky. Poděkování za realizaci akce si zaslouží vrchní sestra operačních sálů nemocnice Agel paní Věra Šimková, zdravotní sestra paní Radmila Baláková, manažerka PR Agel paní Ing. Darina Formánková, která se postarala o fotodokumentaci akce.


 

Nová třída MŠ

 

Od 1.září 2014 byla v budově ZŠ zřízena nová třída MŠ s kapacitou 20 dětí. 5.třída MŠ „Krtečci“se nachází v 1.patře ZŠ naproti ředitelny. Třídu navštěvují děti ve věku 5-7 let ( 7-leté s odloženou školní docházkou).

 

Protože tato třída není věkově smíšená,ale jsou v ní děti, které půjdou v příštím školním roce do 1.třídy ZŠ, je třída zaměřena zejména na hlubší přípravu dětí na vstup do 1.třídy.Den dětí

 

Mateřská škola ve spolupráci se základní školou uspořádala zábavné dopoledne ke Dni dětí. Žáci 9. třídy pod vedením paní učitelky Vlasty Kinclové si pro děti připravili pěkný program. Soutěžilo se na několika stanovištích, nechyběly sportovní disciplíny, skok v pytli, skákání na balonech, střelba hokejkou do branky, hod míčem na cíl a další. Všichni se velmi snažili a na konci je čekaly sladké odměny, diplomy a obrázky. Na závěr si mohly děti zazpívat do mikrofonu. Děkujeme dětem ze základní školy i paní učitelce Kinclové. Letošní Den dětí se opět vydařil.


 

 


 


CENY STRAVNÉHO V MŠ OD 1. 1. 2014


 

Děti do 6 let celodenní          32,- Kč

 

Přesnídávka       8,-Kč

 

Oběd               17,-Kč

 

Svačina             7.-Kč

 

Děti do 6 let polodenní          25,- Kč

 

Přesnídávka     8.-Kč

 

Oběd               17.-Kč

 

Děti 7 – 10 let celodenní        38,- Kč

 

Přesnídávka       9,60 Kč

 

Oběd               20,40 Kč

 

Svačina             8,- Kč

 

Děti 7 – 10 let polodenní       30,- Kč

 

Přesnídávka       9,60 Kč

 

Oběd                 20,40 Kč  
 

 

 

 

 

 

 
 

Kalendář akcí

srpen 2019
Ne Po Út St Čt So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31