Home O škole
O škole PDF Tisk Email


Naše školaNaše škola si téměř za čtvrt století své činnosti vybudovala klíčové postavení mezi prostějovskými školami a její práce je velice pozitivně hodnocena nejen Městským úřadem v Prostějově, ale také samotnými „absolventy“ školy a rodičovskou veřejností, o čemž svědčí zejména každoroční zájem desítek předškoláčků o místo právě v našich prvních třídách.

 

32

Jak to vše začalo…

 • 1988 slavnostní otevření školy4
 • 1990 rozšíření školní družiny, vybudování zahradního areálu
 • 1993 informatika se učí ve dvou počítačových učebnách
 • 1999 rozšíření knihovny a vybudování čítárny na II. stupni
 • 2003 rekonstrukce školní jídelny
 • 2004 škola rozšiřuje výuku TV a sportu
 • 2004 připojena mateřská škola5
 • 2007 dokončena přístavba gymnastické tělocvičny
 • 2008 dokončena rozsáhlá nákladná rekonstrukce budovy
 • 2010 vybudování dvou speciálních moderních multimediálních učeben informatiky

 

Naše škola dnes…

 • škola je v současnosti velice sportovně zaměřena, vedle klasických tříd tu existují i třídy výhradně sportovní zaměřené na hokej a tenis

 6

 • na škole funguje 17 kmenových tříd, 4 odborné učebny a 2 učebny informatiky vybavené pěti desítkami kvalitních počítačů špičkovou audiovizuální a multimediální technikou

 

 • škola klade veliký důraz na interaktivní metody výuky, a tudíž je i většina tříd vybavena interaktivní tabulí, učitelským PC a dataprojektory

 7

 • velmi rozsáhlá je na škole i mimotřídní a mimoškolní oblast směřující k aktivnímu a smysluplnému využívání volného času dětí – každoročně tu funguje na 20 zájmových kroužků (angličtina, výtvarné dílny, keramika, míčové hry a sporty aj.)

 8

 • značná část zařízení školy slouží také v rámci zájmových a vzdělávacích činností školy i v odpoledních, večerních hodinách i o víkendech (gymnastická tělocvična, tenisové kurty, keramická dílna apod.)

 

 

 9

 • škola každoročně organizuje dva lyžařské kurzy, školy v přírodě, prázdninové tábory, kulturní akce, soutěže, olympiády a mnoho dalších zájmových a vzdělávacích aktivit

 

 10

 • škola se průběžně účastní i mnoha velkých projektů (jazykový COMENIUS, humanitární ITIBO), v rámci ochrany životního prostředí úzce spolupracuje s A.S.ou Prostějov a podílí se na pořádání charitativních akcí (Diakonie Broumov, Chráněné vesničky a dílny, Život dětem apod.)
 
 

Kalendář akcí

srpen 2019
Ne Po Út St Čt So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31