Home Projekty
Projekty PDF Tisk Email

 

 

Stromy a jejich význam pro naši planetu


 

Projektem s názvem „Stromy a jejich význam pro naši planetu“ se přihlásila ZŠ a MŠ Melantrichova k vyhlášenému projektovému záměru na podporu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji a uspěla. Cílová skupina zahrnovala nejen žáky 1. a 2. stupně základní školy, děti z mateřské školy, školní družiny, ale i rodiče a veřejnost. Projekt se prolínal všemi podzimními měsíci, všemi předměty a byl rozdělen do několika stěžejních částí. Již během září se začalo se sběrem přírodnin a propagací podzimního sběru papíru. V pravidelných rozhlasových chvilkách se zdůrazňovala recyklace odpadů, ochrana přírody – živé i neživé. Postupně vznikala rozmanitá literární či výtvarná díla, která jsou průběžně prezentována ve školním časopise, na nástěnkách ve třídách a na chodbách školy. Ve spolupráci s lesníky se 2. – 5. třídy zapojily do programu „Lesní pedagogika“, a pod jejich vedením strávily den plný povídání, her a plnění úkolů v nedalekém lese. Částečně na tento osvědčený program navázaly listopadové besedy s myslivci, při nichž si žáci upevnili znalosti o významu stromů pro zvěř žijící v našich okolních lesích, na lukách a polích.

 

Nejnáročnější a hlavní úkol spočíval v realizaci projektových dnů. Do prvního s názvem „Den stromů“ byli zapojeni všichni žáci od druhých až po deváté ročníky, učitelé, vychovatelky, asistentky pedagogů, dokonce i pan školník. Vytvořily se tandemy tříd druháků se šesťáky, třeťáků se sedmáky, čtvrťáků s osmáky, páťáků s deváťáky, které spolu soutěžily, luštily kvízy, malovaly, tvořily a navzájem se učily. Využit byl prostor areálu celé školy a tématem nebylo nic jiného než STROMY. Ve vestibulu školy si dokonce můžete pod stromem odpočinout a do jídelny nyní procházíte stromovou alejí. Na školním dvoře si každá třída

 

2. stupně vlastnoručně vysadila svůj okrasný strom a v rámci pracovních činností o něj pravidelně pečuje. Držíme pěsti ať jim ani nevymrzne ani neuschne!

 

Druhý projektový den byl zaměřen především na děti z mateřské školy, rodiče i veřejnost a nesl název „Po stopách lesních skřítků“. Připravena byla naučně poznávací stezka, kde nejstarší žáci školy v převlečení za lesní skřítky seznamovali zábavnou formou děti z MŠ i jejich rodiče se vším, co souvisí s lesem. Zlého lesního skřítka mezi sebe nepustili, takže na malé předškoláčky čekaly pouze sladké odměny. V rámci tohoto projektového dne byla také v zahradě MŠ ředitelem školy vysazena lípa, jako symbol a uctění památky 100. výročí založení republiky.

 

Naším cílem bylo posílení citlivého vztahu a empatie vůči přírodě a životnímu prostředí, zvláště pak v okolí školy a zvláště pak ke stromům jako přírodninám, jež mají svoji „duši“, jsou pevně spjaty s člověkem a celou naší planetou. To, že se nám na jedničku zdařilo projektové vyučování napříč celou školou a to, že škola získala 15 000 tisíc korun, za něž nakoupila především nové okrasné stromy, nářadí a výtvarné potřeby k realizaci celého projektu, bylo jen tzv. třešničkou na dortu.

 

Výsledek obrázku pro logo olomoucký kraj

 

 


 

 

 Výzva č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výzva č. 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modernizace učeben ZŠ Melantrichova pro zlepšení využívání IT technologií při výuce

logo rop

 

Mezinárodní projekt

"European Culture Interrailing"

logo com 

"EU - Peníze školám"

EU2

 

 
 

Kalendář akcí

srpen 2019
Ne Po Út St Čt So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31